Ostinato je průběžný festival a platforma pro současné umění s prioritním zaměřením na současnou hudbu v nejširším slova smyslu. Ostinato se soustředí na aktuální kvality v hudbě a umění obecně A prezentuje to nejlepší, co současný prostor nabízí.

Ostinato nikde nezačíná ani nekončí, upozorňuje na sebe různou frekvencí a intenzitou.

since 2008

using allyou.net